Sint Nicolaas onderweg naar S&K

Sint Nicolaas heeft GV SLANK EN KWIEK laten weten dat hij onderweg is (klik maar op de schoen). Onderweg naar de kinderen om hen op zaterdag 30 november 2019 te verrassen met zijn bezoek. Dat zal gebeuren in de gymzaal Frans de Vette (Kuyperbrink 11, wijk Noord-Hofland in Voorschoten). De deur van de gymzaal gaat open om 09.15 uur. Het programma begint om 09.30 uur en is om 11.30 uur afgelopen. De (ouders van) kinderen hebben hiervan per email  apart bericht ontvangen.

Einde Herfstvakantie 2019

De Herfstvakantie 2019 wordt bij gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK afgesloten met Turninstuif voor meisjes en jongens vanaf 3 jaar. Leden van S&K maar ook niét-leden van S&K zijn allemaal welkom om vrij te komen turnen of kennis te komen maken met de gym- en turnmaterialen die aanwezig zijn. Kom zaterdagmiddag 26 oktober 2019 naar gym- en turnzaal De Voorsprong. Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14.30 uur en einde om 16.30 uur. Voor de ouders/begeleiders is er in de Verenigingsruimte gelegenheid elkaar te ontmoeten, een drankje te drinken en bij te praten.

Klik hier voor de ledenflyer

S&K op Verenigingsmarkt 2019 Voorschoten

S&K op de Verenigingsmarkt 2019 Voorschoten. Het tweede weekeinde van september 2019 is al vele jaren in Voorschoten een activiteitencentrum waar het Voorschotense verenigingsleven zich presenteert. In het begin gepresenteerd als een vrijwilligersmarkt met als doelstelling vrijwilligers te vinden voor een kaderfunctie binnen de vereniging. Aan dat kader was toen en is nog steeds een tekort. Maar vandaag de dag is er een kentering naar een culturele insteek en draagt het (op zaterdag) de naam: ‘Cultuur en Verenigingsmarkt’.

Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek Voorschoten is al vrijwel vanaf het begin van het Weekend van Voorschoten deelnemer aan het Weekend en presenteert zich op de zaterdag 14 september 2019 tussen 10 en 17 uur in een kraam op de markt.

Dit keer (2019) is aan S&K plaatsnummer 7 in de Voorstraat toegekend. Daar kunnen belangstellenden kennis maken met Slank en Kwiek en presenteert S&K zich in in de Voorstraat (onevenzijde) ter hoogte van huisnummer 37.

 

Slank en Kwiek start het nieuwe seizoen 2019-2020

Maandag 2 september 2019 start het seizoen 2019-2020.

Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er mutaties in het lesrooster gekomen. Zie hieronder.

Het lesuur Aerobics op woensdag is gestopt en komen te vervallen.

Het eerste jongenslesuur (de zo genoemde ‘recreatie’) op vrijdag is verplaatst naar de woensdag, van 18.00-19.00 uur in dezelfde zaal: De Voorsprong, Oude Adegeesterlaan 3

De ‘jongste’ jongens van de selectie op woensdag trainen van 18.00-20.00 uur; zelfde zaal: De Voorsprong

De ‘oudere’ jongens van de selectie op woensdag trainen van 19.00-21.00 uur; zelfde zaal: De Voorsprong

Op woensdag én donderdag trainen óók de meisjes 13+jaar van de selectie; zelfde zaal: De Voorsprong

 

Margritha: nieuw ERELID van SLANK EN KWIEK

Margritha Meijer was 9 jaar toen op zij gym kwam. Zij werd begin 1971 lid van gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK Voorschoten en is met 48 jaar onafgebroken lidmaatschap van S&K één van de langdurigste leden van S&K.

Margritha kon verdienstelijk turnen en wist menige prijs op regionaal- en provinciaal niveau in de wacht te slepen.

Als veelal gebruikelijk, ging Margritha ook op trainerscursus en wist op 17 jarige leeftijd haar bevoegdheid om les te geven te bemachtigen. Zij ging in 1979 als turncoach aan de slag met de leden van SLANK EN KWIEK, maar geleidelijk veranderde in de jaren daarna de interesse en werd het turnen verruild voor de tak van gymnastiek met de naam Aerobics. Ook daarin was zij zeer succesvol en heeft dit jaren volgehouden. De dames van de Aerobics hebben het super naar hun zin gehad. Maar helaas: na 40 jaar lesgeven besloot Margritha Hoogeboom-Meijer er mee op te houden. Om die reden was 10 juli 2019 de laatste lesdag Aerobics.

Margritha stilletjes te laten vertrekken was niet aan de orde. Het bestuur van SLANK EN KWIEK vond 40 jaar lesgeven niet afgedaan kon worden met alleen een bloemetje, maar een gekwalificeerde reden om Margritha ook te bedanken met een benoeming tot ERELID van SLANK EN KWIEK.

Onderonsje van Margritha met voorzitter Sander en twee langdurige lesgevers en leden van S&K: Wil en Christa
Margritha richt zich tot de fotograaf
Margritha geeft een aanwijzing
Margritha in 2014 bij het afscheid van Wil en Bram van S&K