Afscheid van Wil en Willy en afsluiting seizoen S&K

Als (bijna) laatste activiteit van Gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK in dit seizoen, vindt op zaterdag 25 juni 2022 de afsluitmiddag seizoensactiviteiten 2021-2022 plaats. In gym- en turnzaal de Voorsprong. Een seizoen dat werd beïnvloed door Corona. In het begin was weinig mogelijk, maar gaandeweg het seizoen kon steeds meer.

Halverwege het seizoen kwam de melding dat Wil haar lesgeven om fysieke redenen moest neerleggen. Het officiële afscheidsmoment na een lesperiode van ruim 60 jaar, ruim 50 jaar bij S&K, van Wil komt naderbij.

In de eerste helft van dit jaar komt (dochter) Willy met de mededeling te zullen stoppen met lesgeven. Met meer dan 30 jaar lesgeven is zij ook al die tijd aan S&K verbonden geweest.

Op 25 juni 2022 om 14.30 uur, wordt zowel van Wil als van Willy officieel aandacht geschonken aan het afscheid. In gym- en turnzaal De Voorsprong, als onderdeel van de afsluitingsmiddag van het seizoen 2021-2022.

Voor het afscheidsmoment is er een kijk- en doeles voor de leden tot 7 jaar en na het afscheidsmoment is er voor de leden vanaf 7 jaar die zich hebben opgegeven, een turnmeetmoment (volgens de “Fundamentals” van de KNGU/Dutch Gymnastics).

Tot slot van de middag is er gelegenheid om ‘vrij’ te turnen en te spelen.

S&K Jaarlijkse ALV 2022

Het is tijd om terug te zien op het jaar 2021 en het functioneren daarin van S&K onder de omstandigheden met de Covid pandemie. De Jaarstukken 2021 en de begroting 2022 worden besproken.

Een voorstel wordt gedaan om de statuten aan te passen aan de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Leden zijn uitgenodigd en van harte welkom. Klik hier om je komst vooraf te melden. Na je aanmelding worden de vergaderstukken per mail toegezonden. Niet meer van toepassing; de datum is verstreken.

Slank en Kwiek sluit project nijntje af

Afsluiting project nijntje

Na een lesperiode van 20 weken, was het op woensdag 9 maart 2022 groot feest voor de jongste leden, de peuters en kleuters van  Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek. Onder toeziend oog van ouders, grootouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden, behaalden 21 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar, hun ‘nijntje-beweegdiploma’. 

In de afsluitende les waarin alle vereiste vaardigheden voor het behalen van een nijntje beweegdiploma aan het enthousiaste publiek werden getoond, mochten de kinderen één voor één het erepodium beklimmen om hun diploma in ontvangst te nemen. 

Om het feest compleet te maken, was er na de uitreiking nog een gezellige samenkomst met limonade en iets lekkers.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.