Vacatures & helpende hand

Vrijwilligers gezocht!

Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek is een actieve-, succesvolle en gezellige sportvereniging! De trainers en hun assistenten zijn hard aan de slag, maar kunnen niet alles doen binnen de vereniging. Denk aan boekhouding, extra activiteiten etc. Een aantal ouders van de S&K leden doen al van alles voor de vereniging!

Wil je/ Wilt u ook iets doen voor de vereniging? Sluit je/u dan aan bij één van de S&K commissies. Daar zijn we heel blij mee, want er zijn 12 commissies die ervoor zorgen dat de trainers, hun assistenten en de S&K leden onbezorgd kunnen sporten.

De meeste activiteiten kosten niet meer dan 3 tot 5 uur werk per maand. Uiteraard kunnen hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. Hieronder een overzicht van verschillende activiteiten waarvoor we nog helpende handen kunnen gebruiken.

Slank en Kwiek is een vereniging waar het werk door leden en vrijwilligers wordt verricht. Zonder vrijwilligers kan een vereniging als Slank en Kwiek niet draaiende worden gehouden. We doen dan ook graag een beroep op u, als lid en/of ouder van een jeugdlid. Elke bijdrage -klein of groot- is van harte welkom. Vele handen maken immers licht werk!

Onderstaande vind u een aantal vacatures waar we nog mensen voor zoeken. Mocht geïnteresseerd zijn, vul dan deze vragenlijst in. Of neem contact op met de voorzitter van S&K (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Vacatures bestuur en trainers

Slank en Kwiek is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die bereid zijn om zich in te zetten. Hieronder vind je de vacatures voor trainers en bestuursleden.

Wij zien er naar uit met een voltallig bestuur leiding te geven aan deze geweldige gymnastiekvereniging waar jong en oud zich thuis voelt.

Wil je als vrijwilliger in commissieverband ook een bijdrage leveren? Zoek dan contact met ons, via email

Beloning: Dankbaarheid van leden, trainers en ouders.

Vereisten: Gevoel voor bestuurlijke verhouding, out of the box denken, een vereniging is anders dan een werkgever, zelfstandig en in een team kunnen werken.

Ook als u denkt ‘dat is niks voor mij’ kunt u zich aanmelden, dat dachten wij ook toen we aan de klus begonnen. We zien er naar uit kennis met u te maken.

Trainers gezocht

trainers slank en kwiek

Wij zoeken per direct een train(st)er die de uitdaging wil aangaan om onze meisjesselectie (verder) uit te bouwen! Trainingsdagen/tijden kunnen eventueel worden aangepast, woensdagavond van 18-20 uur staat in ieder geval vast.

Interesse? Of meer weten? Voor al deze vacatures is via email meer informatie te krijgen (technischezaken@slankenkwiek.nl).

Persrelaties onderhouden

Regelmatig zijn er activiteiten (onder andere wedstrijden). Van deze wedstrijden worden vrijwel altijd persberichten geschreven door trainers of de organisatie van een activiteit. Sowieso komt er een verslag op de site. Maar het is natuurlijk ook erg leuk als zo’n stukje in de lokale (en misschien) zelfs regionale krant is terug te lezen. We zoeken iemand die ons wil helpen de stukjes op te sturen. Zodat ze in de krant komen.

Interesse? Of meer weten? Informatie te krijgen bij de voorzitter van S&K (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Website (Communicatiecommissie)

De website is gebouwd in het content management systeem WordPress. Zegt jou dat iets? Dan kunnen we je hulp vast gebruiken. In principe staat alles, echter iemand die er meer verstand van heeft dan een gebruiker, zou ons af en toe kunnen helpen als we vragen hebben. Minder verstand van WordPress, maar wel ervaring met webdesign of het beheren van een website? Ook dan zou je ons kunnen helpen met kleine webdesign klusje, zo af en toe.

Interesse? Of meer weten? Informatie te krijgen bij de voorzitter van S&K (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Video/foto’s bewerken (Communicatiecommissie)

Turnen en gymnastiek is een sport waarvan veel foto’s en filmpjes worden gemaakt. Het leukste is om van al het film materiaal en foto’s leuke filmpjes en collages te maken en ze zo met de wereld te delen. Kan en wil je ons daar bij helpen? Laat het ons weten. Informatie te krijgen bij de voorzitter van S&K (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Faciliteiten

Ook onze toestellen vragen onderhoud. Naast toestellen die van de gemeente zijn en in beheer zijn bij Sport Fondsen Voorschoten, hebben we ook een aantal toestellen die van de vereniging zelf zijn. Soms gaan deze wel eens kapot of hebben ze onderhoud nodig. Slank en Kwiek zoekt een Klusjesman die de turntoestellen kan maken en/of vervoeren. Ben jij handig? En kan je op die manier Slank en Kwiek helpen? We horen graag van je! Ook als je in het bezit bent van een aanhanger kunnen we je hulp goed gebruiken.

Interesse? Of meer weten? Informatie te krijgen bij de voorzitter van S&K  (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Onderhouden voorraadkast verenigingsruimte

We zijn druk bezig met de verbouwing van de verenigingsruimte in gym- en turnzaal De Voorsprong (Oude Adegeesterlaan). Er zijn al geregeld activiteiten. Bij deze activiteiten wordt er vaak een hapje gegeten en gedronken. We zoeken iemand die voor ons de voorraadkast wil bijhouden een aanvullen wanneer nodig.

Fondsenwerving en sponsoring

De commissie sponsor- en fondsenwerving is verantwoordelijk voor het aanschrijven van verschillende fondsen, potentiële sponsoren en het begeleiden van incidentele acties zoals de Grote Club Actie. Momenteel bestaat de commissie uit vrijwilligers die zich gedurende het jaar bezig houden met het verwerven van extra inkomsten voor Slank en Kwiek. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van nieuwe toestellen en het financieel realiseren van activiteiten.

In de commissie wordt projectmatig gewerkt, waardoor de werkzaamheden goed af te stemmen zijn op ieders beschikbaarheid gedurende het jaar. De commissie komt circa 4 keer per jaar samen om nieuwe taken te verdelen en ideeën op te doen. De overige werkzaamheden worden vanuit huis gedaan.

Interesse? Of meer weten? Informatie te krijgen bij de voorzitter van S&K  (voorzitter@slankenkwiek.nl)

Jurylid dames & heren

Veel van onze turnende leden doen met plezier mee aan diverse wedstrijden in de regio Zuid-Holland. Wat veelal niet bekend is, is dat tun(st)ers van Slank en Kwiek alleen aan deze wedstrijden kunnen deelnemen, als Slank en Kwiek ook een jury-lid aanmeldt voor de desbetreffende wedstrijd!

Onze club heeft echter zelf geen jury-leden en doet al langere tijd een beroep op jury-leden van andere clubs in de regio. Naast het feit dat dit een onzekere factor blijft bij het deelnemen aan wedstrijden, is het ook een zeer tijdrovende klus voor de vrijwilliger die het regelen van deze jury-leden als taak op zich heeft genomen.

Jury-leden krijgen kosteloos een opleiding bij de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De opleiding bestaat uit 3 niveau’s. Voor het jureren van bijv. de Turn & Fundag is niveau 1 voldoende; voor rayonwedstrijden en districtswedstrijden moeten jury-leden niveau 2 en/of 3 hebben.

De opleiding voor niveau 1 bestaat uit 3 bijeenkomsten; die voor niveau 2 en 3 bestaan ieder uit ongeveer 7 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden op diverse plaatsen in Zuid-Holland gegeven. Bij alle opleidingsniveau’s hoort wel enig huiswerk!

Het na de opleiding behaalde jury-brevet is 4 jaar geldig en kan/moet dan worden verlengd door het volgen van één bijscholingsbijeenkomst. Voor het behouden van het brevet is het niet relevant of het betreffende jury-lid ook daadwerkelijk (veel) wedstrijden jureert. Ieder jury-lid kan per seizoen beslissen welke en hoeveel wedstrijden hij/zij wil en kan jureren.

En dan nu onze oproep: lijkt het u (of wellicht iemand in uw omgeving) leuk om als jury-lid uw steentje bij te dragen aan Slank en Kwiek? Laat het ons dan weten, de turn(st)ers zullen heel blij met u zijn!

Wilt u eerst meer informatie, neem dan ook gerust contact op met:   (technischezaken@slankenkwiek.nl)