Lidmaatschap van Slank en Kwiek

Wil je lid worden van Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek? Dat kan heel snel geregeld worden en je bent van harte welkom!

Iedereen kan vrijblijvend twee gratis proeflessen bijwonen. Daarna ontvang je een aanmeldingsformulier van de trainer. Je kunt ook het aanmeldingsformulier hier downloaden. Vul het aanmeldingsformulier in en lever het in bij de trainer van je lesuur.

Voor toelating en deelname aan selectielessen moet een afzonderlijk Aanmeldingsformulier Selectie ingevuld en ingeleverd te worden.

Bij personen onder de 16 jaar dienen ouders/voogd te ondertekenen. Wacht met het betalen van de contributie totdat je hiervoor een betalingsverzoek (Clubcollect) per email hebt ontvangen.

Let op: Onze communicatie verloopt zoveel mogelijk via email. Zorg er dus voor dat we over het goede e-mailadres beschikken! Voor meer informatie over de lessen en het lesrooster klik hier.

Wat kost het om lid te worden?

Contributie 2024 (per jaar):

  • Senioren (16 jaar en ouder) € 225,00 / per kalenderhalfjaar € 114,00
  • Junioren (tot en met 15 jaar) € 208,00 / per kalenderhalfjaar € 105,50
  • Selectieles per les van 2 uur € 233,00 (of € 118,00 per kalenderhalfjaar)
  • Derde kind (tot 16 jaar) van een gezin € 140,00

Contributie kan per (kalender)jaar of per half-(kalender)jaar worden betaald, via het contributie-inningssysteem Clubcollect. Leden die de contributie per jaar betalen krijgen een korting van 3 euro.

Deelname aan de selectie kan uitsluitend wanneer je ook deelneemt aan tenminste één gewoon turnlesuur. Leden worden voor deelname aan de selectie door de trainers benaderd.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een half jaar verlengd. Opzeggingen moeten vóór 30 juni of vóór 31 december schriftelijk plaatsvinden via ledenadministratie@slankenkwiek.nl. Leden die na deze data opzeggen zijn nog een half jaar contributie verschuldigd. Vermeld bij de opzegging graag ook de reden. We stellen het overigens op prijs als je je trainer persoonlijk inlicht over je opzegging.

Vragen of wijzigingen doorgeven

Zorg er alsjeblieft voor dat wij over je actuele persoons – en contactgegevens beschikken. Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan ledenadministratie@slankenkwiek.nl . Ook voor overige vragen  kunt u bij de ledenadministratie terecht.