GCA 2023 bij SLANK EN KWIEK (3)

Het zit er op! Met een groot succesvol resultaat voor S&K! De inschatting vooraf over het aantal te verkopen GCA-loten 2023 is gehaald! Zelfs méér: 109% is de score en dat komt neer op 1352 loten. Prima! In euro’s: 3244,80. Van dat bedrag gaan nog af de kosten die S&K heeft gedaan. Maar, een zéér mooi resultaat blijft over. Dank aan alle verkopers die voor S&K in actie zijn gekomen en natuurlijk óók de kopers van de loten!

Sorry, les in andere zaal

Van de verhuurder van de sportaccommodaties hebben we bericht ontvangen dat wij op 3 achtereen volgende zondagmorgens geen gebruik kunnen maken van gymzaal Frans de Vette (FdV; Kuyperbrink). Het betreft 5, 12 en 19 november 2023.

De lessen nijntje worden als alternatief, nu gegeven in gym- en turnzaal De Voorsprong (Oude Adegeesterlaan). Op dezelfde lestijden.

Vanaf zondag 26 november 2023 is gymzaal Frans de Vette weer voor onze lessen nijntje Beweegdiploma beschikbaar.

Wijzingen in lesrooster woensdagmiddag

Met ingang woensdag 4 oktober 2023 vinden er wijzigingen plaats in de meisjeslesgroep nu nog om 16.45 uur. Link naar het vernieuwde rooster.

Op basis van geboortejaar worden de meisjes opnieuw ingedeeld. Om:

16.45 uur meisjes van 7, 8 en 9 jaar

17.45 uur meisjes van 10 jaar ouder

De meisjes worden zo beter over de (vernieuwde) lesuren verdeeld. Ook zijn er dan geen wachtlijsten meer.