Contact en locaties

Voor vragen of opmerkingen van (sport)technische aard (o.a. informatie over het lesaanbod) kunt u contact opnemen met Arina van Marwijk via: technischezaken@slankenkwiek.nl

Voor vragen/opmerkingen over contributie of financiële zaken kunt u contact opnemen met Johannes Tinga via penningmeester@slankenkwiek.nl

Voor vragen/opmerkingen/opzeggingen m.b.t. lidmaatschap kunt u contact opnemen met Wil van Polanen via ledenadministratie@slankenkwiek.nl

Locaties GV Slank en Kwiek Voorschoten

 

Locatie Gymzaal Frans de Vette 
Kuyperbrink 11
2253 VX Voorschoten

 

 

 

 

Locatie Gym- en Turnzaal De Voorsprong
Oude Adegeesterlaan 3
2252 KZ Voorschoten

 

 

 

 

 

Locatie gymzaal Krimwijk
Multatulilaan 94
2251 ZM Voorschoten