Contact en locaties

Voor vragen of opmerkingen van (sport)technische aard (o.a. informatie over het lesaanbod) kunt u via email contact opnemen. Klik hier voor het emailadres en het openen van de email.

Voor vragen/opmerkingen over contributie of financiële zaken kunt u contact opnemen met Sharon Schram via email. Klik hier voor voor het emailadres en het openen van de email naar de penningmeester.

Voor vragen/opmerkingen/opzeggingen met betrekking tot lidmaatschap kunt u via email contact opnemen met Wil van Polanen. Klik hier voor het emailadres en het openen van de email naar de ledenadministratie.

Algemene informatie over de vereniging is te verkrijgen bij de secretaris. Klik hier voor het emailadres en het openen van de email naar de secretaris.

Locaties GV Slank en Kwiek Voorschoten

Locatie Gymzaal Frans de Vette 
Kuyperbrink 11

2253 VX Voorschoten

Locatie Gym- en Turnzaal De Voorsprong
Oude Adegeesterlaan 3
2252 KZ Voorschoten

Testformulier inschrijving als nieuw lid van SLANK EN KWIEK