Geschiedenis Slank en Kwiek

Begin 1970 was Noord-Hofland de nieuwste woonwijk in ontwikkeling in Voorschoten en verkeerde in een opbouwfase. De eerste woningen waren in de vorm van gestapelde bouw (flatwoningen) en een tiental eengezinswoningen werd in gebruik genomen.

In de jonge wijk werd ook een school gebouwd. Een bijzondere school: eigenlijk 3 scholen. De 3 scholen kwamen onder 1 dak. Een unicum. Te midden daarvan werd de afzonderlijke (losstaande) gymzaal gebouwd.

Dat gegeven vormde de start van gymnastiekvereniging Slank en Kwiek. Contacten en gesprekken met buurtbewoners om te komen tot de oprichting van de omnisportvereniging duurden te lang. Dat was de reden om een snel zelfstandige vereniging te starten.

De tijd begon te dringen want de school werd in september in gebruik genomen en zo ook de gymzaal. Met hulp en medewerking van een bevriende Leidse gymvereniging werden folders gemaakt. Ook werd er met de drumband een rondgang door de nog prille wijk gemaakt om de bewoners in beweging te krijgen. Dat had resultaat, alsof men er op zat te wachten.

Bij de eerste lessen op woensdag 23 september 1970 stroomden de leden binnen. De lessen waren een feit. De oprichting van GV Slank en Kwiek Voorschoten bleek een schot in de roos.