Bericht van overlijden van Margritha

Overlijden van S&K Erelid Margritha Meijer

Met verdriet heeft de vereniging kennis genomen van het overlijden van haar Erelid mevrouw Margritha Hoogeboom-Meijer, op 28 april 2024

Margritha is vanaf haar 9 jarige leeftijd, sinds 1 maart 1971, lid geweest van de vereniging. Gedurende  haar lidmaatschap is zij op diverse fronten binnen de vereniging actief geweest. Als verdienstelijk turnster, als lesgever en als actief betrokkene bij de vereniging. Bij haar afscheid van S&K is zij in 2019 door de vereniging gehuldigd met de benoeming tot ERELID van Slank en Kwiek. Wij zullen Margritha blijven herinneren als een betrokken persoon en waar Margritha kwam, er ontstond altijd een leuke en gezellige reuring.

Haar man en kinderen wensen wij de komende tijd veel sterkte met de verwerking van  het overlijden van Margritha.

Namens de vereniging,

Bram van Polanen, Erelid van SLANK EN KWIEK.

ALV SLANK EN KWIEK

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Afb-ALV-2024-2-1024x733.jpg

De tijd voor jaaroverzichten breekt aan. Zo ook bij Slank en Kwiek. Woensdag 14 februari 2024 staat de Algemene Leden Vergadering 2024 geagendeerd en wordt vanaf 20.00 uur gehouden in de verenigingsruimte van gym- en turnzaal De Voorsprong. Onder meer wordt verslag gedaan wat in het jaar 2023 zoal is gebeurd en welke kosten dit met zich heeft meegebracht en wat de plannen zijn voor het jaar 2024.

Interesse? Klik hier voor een email naar secretaris Bas.

GCA 2023 bij SLANK EN KWIEK (3)

Het zit er op! Met een groot succesvol resultaat voor S&K! De inschatting vooraf over het aantal te verkopen GCA-loten 2023 is gehaald! Zelfs méér: 109% is de score en dat komt neer op 1352 loten. Prima! In euro’s: 3244,80. Van dat bedrag gaan nog af de kosten die S&K heeft gedaan. Maar, een zéér mooi resultaat blijft over. Dank aan alle verkopers die voor S&K in actie zijn gekomen en natuurlijk óók de kopers van de loten!

Sorry, les in andere zaal

Van de verhuurder van de sportaccommodaties hebben we bericht ontvangen dat wij op 3 achtereen volgende zondagmorgens geen gebruik kunnen maken van gymzaal Frans de Vette (FdV; Kuyperbrink). Het betreft 5, 12 en 19 november 2023.

De lessen nijntje worden als alternatief, nu gegeven in gym- en turnzaal De Voorsprong (Oude Adegeesterlaan). Op dezelfde lestijden.

Vanaf zondag 26 november 2023 is gymzaal Frans de Vette weer voor onze lessen nijntje Beweegdiploma beschikbaar.