nijntje Beweegdiploma

Bij Slank en Kwiek kan weer ingeschreven worden voor het nijntje Beweegdiploma: de inschrijving voor seizoen 2023-2024 is geopend! Op deze pagina lees je alles over het lesrooster en de locatie, kosten, inschrijven en meer informatie over het Beweegdiploma.

Let op! Het nijntje Beweegdiploma krijgt vanaf seizoen 2023-2024, dat start in augustus, een andere invulling dan voorheen! Lees hieronder hoe dat eruit zal zien.

Het nijntje Beweegdiploma bestaat uit een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier heeft en tegelijkertijd alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde motorische én sociale ontwikkeling! Onderaan deze pagina kan je meer over het programma lezen.

Informatie over de nijntje lessen in seizoen 2023-2024

De invulling van het nijntje Beweegdiploma zal per seizoen 2023-2024 anders zijn dan voorheen. Kinderen die aan de nijntje lessen deel willen nemen dienen op de reguliere wijze als lid bij Slank & Kwiek te worden ingeschreven.

De nijntje lesgroepen zullen het gehele sportseizoen (tot aan de zomervakantie van 2024) doorgaan, in plaats van slechts 20 weken. Dit betekent dat er constant nijntje lessen worden gegeven, en dat de kinderen die de 20 verplichte nijntje lessen van niveau 1 of 2 hebben afgerond, op het moment van de uitreiking hun diploma kunnen halen. Dit betekent dat er in één seizoen rustig aan gedaan kan worden met het volgen van de 20 lessen om toch een diploma te behalen. Een keer een lesje missen is dus geen probleem!

Rooster, locatie en startdatum & lesdagen

Het nijntje rooster voor seizoen 2023-2024 is als volgt:

Woensdag 13:30 – 14:30 uur nijntje voor kleuters (4 t/m 6 jaar)

Woensdag 14:30 – 15:30 uur nijntje voor kleuters (4 t/m 6 jaar)

Woensdag 15:30 – 16:30 uur nijntje voor peuters met een ouder (1,5 t/m 3 jaar)

Zondag 09:30 – 10:30 uur voor nijntje peuters met een ouder (1,5 t/m 3 jaar)

Zondag 10:30 – 11:30 uur nijntje voor peuters met een ouder (1,5 t/m 3 jaar)

Indien een kind op de leeftijdsgrens van een bepaalde groep zit, is het een beetje afhankelijk van de motorische ontwikkeling van het kind in welke groep hij of zij het beste past. We raden aan in te schrijven op het lesuur van voorkeur, er kan vervolgens in overleg met de juf bepaald worden of overstappen naar een andere groep nodig is. Overstappen is natuurlijk geen enkel probleem.

Locatie

Alle nijntje Beweegdiploma lessen vinden plaats in de Frans de Vette Gymzaal. Adres: Kuyperbrink 11, 2253 VX Voorschoten.

Startdatum

Een (nieuwe) startdatum van de nijntje lessen in het komende seizoen 2024-2025 is 2 september 2024. Kinderen kunnen overigens ieder moment van het sportseizoen instromen.

Kosten

€100,- per seizoen: een speciaal gereduceerd nijntje-tarief waar gedurende de eerste twee jaar gebruik van kan worden gemaakt.

Voor alle kinderen die aan de nijntje Beweeglessen deelnemen geldt een speciaal gereduceerd tarief, dit is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het preventieakkoord. Dit betekent dat een kind bij inschrijving op één van bovengenoemde nijntje lesuren voor een seizoen lidmaatschap slechts €100,- contributie per kalenderjaar betaalt (i.p.v. reguliere contributie à €208,00 per jaar). Dit tarief is enkel geldig voor leden die gebruikmaken van de nijntje lesuren. Er kan voor maximaal twee seizoenen gebruik worden gemaakt van het gereduceerde tarief. Dit tarief geldt ook wanneer er in de loop van het seizoen ingestroomd wordt. Bestaande leden van Slank & Kwiek kunnen tevens gebruikmaken van dit speciale tarief.

Inschrijven

De inschrijving voor de nijntje Beweegdiploma lesuren is geopend! Inschrijven kan door het aanmeldformulier in te vullen en het ofwel te mailen naar ledenadministratie@slankenkwiek.nl of het ingevuld in de les bij een trainer in te leveren. Het aanmeldformulier vind je hier.

Let op! Wil je inschrijven voor de eerste les van het nijntje seizoen van 2023-2024? Stuur het aanmeldformulier dan ingevuld ingevuld per mail naar ledenadministratie@slankenkwiek.nl én naar juf Bianca: bvdheiden@hotmail.com.

Later instromen

Later instromen is gedurende het gehele lesseizoen gewoon mogelijk, omdat er binnen één seizoen slechts minimaal 20 nijntje lessen gevolgd dienen te worden om een diploma te kunnen behalen. De kosten voor de nijntje lessen kunnen niet verlaagd worden op het moment dat een kind later in het seizoen start.

Communicatie

Voor vragen of opmerkingen over het nijntje Beweegdiploma bij Slank & Kwiek kan je terecht bij juf Bianca. Bianca is bereikbaar per e-mail op bvdheiden@hotmail.com . Alles met betrekking tot het lidmaatschap dient via ledenadministratie@slankenkwiek.nl te verlopen.

Over het nijntje Beweegdiploma

De KNGU heeft het nijntje Beweegdiploma in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle kinderen van 1,5 t/m 6 jaar de kans krijgen zich op motorisch gebied optimaal te ontwikkelen. Het programma is zorgvuldig door de KNGU samengesteld en wordt bij Slank en Kwiek gegeven door speciaal gecertificeerde trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangt jouw kind het nijntje Beweegdiploma tijdens een feestelijke uitreiking.

We vinden het bij Slank en Kwiek heel belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, want daar heb je de rest van je leven profijt van. Ons doel: alle kinderen een Beweegdiploma laten halen, net zoals een zwemdiploma eigenlijk.

De nijntje lessen worden op twee verschillende niveaus gegeven, als een kind niveau 1 gehaald heeft en de juiste leeftijd heeft bereikt, kan het in hetzelfde lesuur verder met niveau 2.

Voor meer informatie over het nijntje Beweegdiploma op de site van de KNGU: klik hier