SLANK EN KWIEK en het Beweegdiploma

SLANK EN KWIEK (S&K) heeft van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU / Dutch Gymnastics [DG]) het nijntje-keurmerk ontvangen. Binnen S&K zijn voorbereidingen getroffen voor de start van het project nijntje.

Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.

Maar eerst, ter informatie, het volgende. Hoewel het een naam betreft moet het gebruik van de naam nijntje in een zin, volgens voorschrift, met een kleine letter geschreven worden. Uitgezonderd wanneer nijntje in een nieuwe zin begint met de naam. Nijntje dus, enz.

Nijntje is een project van de landelijke gymbond KNGU voor de 2-6 jarige leden binnen de vereniging. Ook kan nijntje aangeboden worden in een samenwerkingsverband met andere (externe) organisaties. Binnen SLANK EN KWIEK wordt nijntje aangeboden aan de aangewezen lessen: de leden van 3 en 4 jaar voor het Beweegdiploma 1 en de leden van 5 en 6 jaar voor het Beweegdiploma 2.

In de lessen van het nijntje Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leert jouw kind op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten.

Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk van jouw zoon of dochter.

SLANK EN KWIEK start met het project. De les op zondag (9.30 uur gymzaal De Voorsprong [Oude Adegeesterlaan 3]) en de lessen op woensdag (13.45 uur [3 en 4 jaar] en 14.45 uur [5 en 6 jaar] in gymzaal Frans de Vette [Kuyperbrink 11]), zijn de lessen waarop de leden met nijntje aan de slag gaan. De (ouders van de) deelnemers aan deze lessen zijn in aan email op de hoogte gesteld over de start van het nijntje-project.

Het project nijntje wordt aan het einde, tijdens het ‘beweegfeestje’ afgerond met de uitreiking van een ‘officieel’ nijntje gymdiploma: Het BEWEEGDIPLOMA. Een diploma om trots op te zijn en wat je kind een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes en thuis!

Het nijntje-Beweegdiploma is gratis voor leden van S&K.

Nog geen lid van S&K? Meld je kind aan!

En weet: SLANK EN KWIEK is de basis voor de rest van je leven!