Sint Nicolaas onderweg naar S&K

Sint Nicolaas heeft GV SLANK EN KWIEK laten weten dat hij onderweg is (klik maar op de schoen). Onderweg naar de kinderen om hen op zaterdag 30 november 2019 te verrassen met zijn bezoek. Dat zal gebeuren in de gymzaal Frans de Vette (Kuyperbrink 11, wijk Noord-Hofland in Voorschoten). De deur van de gymzaal gaat open om 09.15 uur. Het programma begint om 09.30 uur en is om 11.30 uur afgelopen. De (ouders van) kinderen hebben hiervan per email  apart bericht ontvangen.