S&K Jaarlijkse ALV 2022

Het is tijd om terug te zien op het jaar 2021 en het functioneren daarin van S&K onder de omstandigheden met de Covid pandemie. De Jaarstukken 2021 en de begroting 2022 worden besproken.

Een voorstel wordt gedaan om de statuten aan te passen aan de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Leden zijn uitgenodigd en van harte welkom. Klik hier om je komst vooraf te melden. Na je aanmelding worden de vergaderstukken per mail toegezonden. Niet meer van toepassing; de datum is verstreken.