S&K in 2018: om even bij stil te staan

Niet alle leden en ouders van de leden, hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV van GV SLANK EN KWIEK bijgewoond. De afwezigen hebben wat gemist, zoals het kennis nemen van het jaarverslag over 2018.

Om hierin enigszins te voorzien is een compilatie van het jaarverslag gemaakt. In de bijlage, klik hier, is de compilatie te lezen wat er globaal beschreven, in 2018 en in de ALV 2019 heeft plaats gevonden.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 mei 2019 is het Jaarverslag 2018 van der vereniging als geheel, besproken en vastgesteld. De belangstelling voor deze ALV-bijeenkomst van GV S&K was aan de minimalistische kant……………