Home

Welkom op de site! Dit is de homepage van GV SLANK EN KWIEK Voorschoten.

De knop HOME heeft (nu) een wat andere inhoud.
De andere pagina’s zijn ‘normaal’: AGENDA, PROEFLES SLANK EN KWIEK, GYMNASTIEK EN TURNEN, OVER SLANK EN KWIEK, CONTACT EN LOCATIES, ENGELS. Klik op een knop in de horizontale balk hierboven voor meer informatie.

Slank en Kwiek bedankt de Rabobank!

Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek heeft mee gedaan met de actie “Rabo Clubsupport”. Bij deze actie kunnen leden van de Rabobank, stemmen op een vereniging in de buurt en wordt het beschikbare bedrag op basis van de hoeveelheid stemmen, verdeeld onder deze verenigingen.

Op de foto Lonneke Tax (Rabo), Thom en Johannes Tinga (S&K)

Donderdag 7 november 2019 was het zover en is er een cheque ter waarde van € 901,27 door mevrouw Lonneke Tax van de Rabobank aan Slank en Kwiek uitgereikt. De cheque werd tijdens de selectietraining in gym- en turnzaal ‘De Voorsprong’ overhandigd aan de penningmeester van SLANK EN KWIEK, Johannes Tinga. Samen met zijn zoon Thom namen zij deze cheque in ontvangst.

‘We zijn als vereniging erg blij met dit bedrag en zullen het geld gebruiken voor de aanschaf van nieuwe toestellen’, aldus de penningmeester. Zo willen we voor de Frans de Vette zaal een balkverbreder voor de evenwichtsbalk aanschaffen en voor turnzaal de Voorsprong een aantal vloerdelen, zodat er nog beter getraind kan worden als voorbereiding op deelname aan wedstrijden.

Gymnastiekvereniging Slank en Kwiek dankt de Rabobank en ook alle leden en rekeninghouders van de Rabobank, voor de uitgebrachte stemmen!

Sint Nicolaas komt naar SLANK EN KWIEK

Sint Nicolaas heeft GV SLANK EN KWIEK laten weten dat hij onderweg is (klik maar op de schoen). Onderweg naar de kinderen om hen op zaterdag 30 november 2019 te verrassen met zijn bezoek. Dat zal gebeuren in de gymzaal Frans de Vette (Kuyperbrink 11, wijk Noord-Hofland in Voorschoten). De deur van de gymzaal gaat open om 09.15 uur en het programma begint om 09.30 uur. Het feest eindigt om 11.30 uur. De (ouders van) kinderen hebben per email apart bericht ontvangen.

Vrij turnen bij SLANK EN KWIEK

De Herfstvakantie 2019 wordt bij gymnastiekvereniging SLANK EN KWIEK afgesloten met een Gym- en Turninstuif voor meisjes en jongens vanaf 3 jaar. Leden van S&K maar ook niét-leden van S&K zijn allemaal welkom om ‘vrij te komen turnen’ of kennis te komen maken met de gym- en turnmaterialen die aanwezig zijn. Voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar is er specifieke opvang en leiding.

Kom zaterdagmiddag 26 oktober 2019 naar gym- en turnzaal De Voorsprong. Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14.30 uur en einde om 16.30 uur. Voor de ouders/begeleiders is er in de Verenigingsruimte vanaf 14.30 uur (vanaf 16.30 uur borreltijd) tot circa 18.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten, een drankje te drinken en bij te praten.

Klik hier voor de ledenflyer

GROTE CLUB ACTIE 2019

Op zaterdag 14 september 2019 start de verkoop van de loten voor de Grote Club Actie 2019.

Ook SLANK EN KWIEK heeft zich ingeschreven voor deze actie.

Vanaf de datum hierboven mag de verkoop officieel (legaal) van start gaan!

Nijntje

GV Slank en Kwiek is een gecertificeerde aanbieder van het Beweegdiploma in het programma nijntje. De aanbieder-herkenbaarheid is zichtbaar door middel van het muurschild aan of naast de toegangsdeur van de gymzaal.

De STAF VAN S&K OM DE TAFEL

De eerst gehouden activiteit binnen S&K is een gezamenlijke bijeenkomst van de technische en bestuurlijke stafleden, op 3 september 2019 (‘s-avonds) in De Voorsprong.

Het nieuwe seizoen 2019-2020 is op maandag 2 september 2019 van start gegaan.

In het lesprogramma zijn een paar veranderingen doorgevoerd. Lees hiervoor het volgende bericht, door hierop te klikken.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail